Sukses

PHOTO: Suasana Geladi Resik Pernikahan Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution